Kredyt na mieszkanie z opcją bilansującą

Oferty polskich banków z opcją bilansującą nie są bogate na tą chwilę. Niska konkurencyjność w tej części powoduje, że koszty offsetu nie są przyjazne dla klientów. Kredyt mieszkaniowy z usługą bilansującą daje możliwość obniżenia płaconych odsetek, a jednocześnie pomniejsza koszty spłaty kredytu.

Chcąc skorzystać z opcji bilansowania, trzeba mieć rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w oddziale banku, który udzielił kredytu oraz należy ustalić z nim limity – górny i dolny na ROR. Bilansowanie polega na tym, że jeżeli środki, które znajdują się na rachunku oszczędnościowym są wyższe od ustalonego wcześniej limitu górnego, nadwyżka kierowana jest na rachunek bilansujący. Środki będące na rachunku bilansującym każdego dnia obniżają odsetki kredytu mieszkaniowego, co wpływa na zmniejszenie kosztów spłaty kredytu. Równocześnie, gdy saldo na ROR będzie niższe niż uzgodniony limit dolny, wtedy różnica pobierana jest z rachunku bilansującego.

Dzięki bilansowaniu kredytu oszczędnościami, kredytobiorca może zaoszczędzić pieniądze. Opcja ta pozwala również na ciągły dostęp do środków zgromadzonych na ROR. Bilansowanie salda rachunku kredytowego jest stosowane tylko w nowo udzielanych kredytach w polskiej walucie. Usługa bilansowania działa w okresach trzyletnich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.