Podstawowe rodzaje kart wydawanych przez banki

Spośród wielu rodzajów kart wydawanych prze banki, większość z nas ma przynajmniej jedną lub dwie. Poznajmy więc podstawowe rodzaje kart wydawanych przez banki w naszym kraju.

Karty bankowe
Jednym z pierwszych rodzajów kart emitowanych przez banki były karty bankowe. Ich zadaniem było ułatwienie identyfikacji klienta w placówce banku. Były to produkty bardzo popularne jeszcze przez rozwojem technologicznym systemów informatycznych banków – bez konieczności sprawdzania dowodu osobistego pracownik banku mógł zidentyfikować klienta. Obecnie karty bankowe zdecydowanie zanikają co ma związek właśnie ze wspomnianym wyżej postępem technologicznym.

Karty bankomatowe
Produktem również dość wcześnie wprowadzonym do ofert banków były karty bankomatowe. Ich zadaniem było umożliwienie wykonywania podstawowych czynności z poziomu bankomatu. Klient mógł więc wypłacić pieniądze oraz dokonać innych czynności – takich jak zmiana numeru PIN, sprawdzenie salda rachunku, doładowanie konta w telefonii komórkowej. Czasem udostępniane były również inne możliwości, jak na przykład wpłata pieniędzy. Obecnie funkcję bankomatową posiada zdecydowana większość kart emitowanych przez banki i pieniądze wypłacać możemy ze wszystkich z nich.

Karty płatnicze
Od lat osobną kategorią były karty płatnicze, które umożliwiały jedynie dokonywanie płatności w specjalnie do tego przygotowanych punktach obsługujących karty. Od lat jednak karty płatnicze wyposażane są w dodatkowe funkcje, jak funkcja bankomatowa. W ostatnich latach również (podobnie jak i inne typy kart) wprowadzane są dodatkowe ułatwienia dla klientów, jak możliwość płacenia bezdotykowego.

Karty kredytowe
Osobną kategorią są karty kredytowe, które niewiele zmieniły się na przestrzeni lat. Tak naprawdę produkt ten to swego rodzaju linia kredytowa udzielana nam przez bank a dostępna za pomocą karty kredytowej. Pieniądze dostępne są do przyznanego nam limitu. Wykorzystanie pieniędzy z kart kredytowych nie wiąże się z żadną opłatą jeśli wszystkie należności spłacimy w tak zwanym okresie grace period. W przeciwnym wypadku banki naliczają nam koszty odsetkowe za cały okres trwania zobowiązania. Obecnie możliwe jest również wypłacanie pieniędzy z bankomatów (co kosztuje najczęściej minimum 3% wartości transakcji) lub też płacenie zbliżeniowe – bezdotykowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.